Rrethohen dhe pastrohen varrezat në fshatrat e Komunës së Prishtinës

- 17 Jun 2015

Komuna e Prishtinës, respektivisht Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit ka filluar me rregullimin e rrethojave dhe pastrimin e varrezave në disa fshatra të Komunës së Prishtinës.
Komuna e Prishtinës mbetet e përkushtuar në mirëmbajtjen e varrezave dhe përmes këtij projekti parashihet të vendosen rrethoja në nëntë lokacione të ndryshme, përkatësisht në varrezat e fshatrave Prugoc, Barilevë, Besi, Lebanë, Trudë, Bërnicë dhe Bardhosh.
Sipas planit dinamik, për realizimin e këtij projekti janë paraparë 60 ditë pune ndërsa punët është duke i kryer kompania “NNP Ndërtimtari”. Vlera e këtij projekti është rreth 80.000 euro.