Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve në Lagjen Arbëria krijon edhe 91 vende pune

- 14 Aug 2015

Në kuadër të zotimit të ekzekutivit të Komunës së Prishtinës ” Çerdhe e përballueshme në çdo lagje të Prishtinës”, gjatë muajit gusht fillon ndërtimi i çerdhes ne lagjen Arbëria III. Kjo çerdhe do të ndërtohet në një sipërfaqe prej 594.6m2, ndërkaq numri i fëmijëve që do të pranohen do të jetë  nga 130 deri në150 fëmijë.

Numri i punëtorëve qe do te angazhohen ne realizimin e këtij projekti është 141 prej tyre 91 punëtorë përzgjidhen nga enti i punësimit. Tashmë është hapur konkursi për pranimin për 91 vende e lira te punës. Në këtë mënyrë, po i jepet një kontribut modest zbutjes së papunësisë në komunën tonë.

Shuma e mjeteve që do te investohet në çerdhe është deri 440,000 euro. Ky projekt realizohet në bashkëfinancim me IOM, përmes projektit “Kosova e Bukur”. Nga 440,000 euro sa do të investohen, Komuna e Prishtinës investon 210.000 euro,  ndërsa Bashkimi Evropian investon 230.000 euro.