Ftesë për pjesëmarrje në Akademinë e Kosovës në edukim për qytetari demokratike dhe edukim për të drejtat e njeriut

- 31 Aug 2015

Akademia e Kosovës është një trajnim në fushën e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut, i organizuar bashkarisht nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Prishtinë, Këshilli i Evropës (CoE) dhe European Wergeland Centre (EWC).

 

    Akademia e Kosovës në Edukimin për Qytetari Demokratike dhe Edukimin për të Drejtat e Njeriut

 

  Kriteret e përzgjedhjes për ekipet shkollore

 

  Forma e aplikimit për ekipin shkollor