Ftesë për aplikim për marrje të pronave me qira

- 21 Oct 2015

Ndërmarrja Publike Banesore për herë të parë i jep pronat e saj me qira nëpërmjet shpalljes publike në mjete të informimit. Këto prona nuk janë më "të rezervuara" vetëm për miq e familjarë të pushtetarëve si në të kaluarën, por çdo qytetar ka të drejtë të aplikojë për to.