Furnizohet 34 kabinete profesionale në 12 shkolla të Prishtinës

- 05 Nov 2015

Drejtoria e Arsimit e Komunës së Prishtinë ka bërë furnizimin e 34 kabineteve: kimisë,fizikës dhe biologjisë, në 12 shkolla të kryeqytetit. Vlera e këtij investimi kap shumën prej 194,902.22 eurosh.
 
 
Shkollat që u pajisën janë:

 
1.SHML 28 Nëntor …………………..Kimisë, Fizikës                                 
2.SHML Ali Sokoli  ……………….....Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë
3.SHML Sami Frashëri……………...Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë
4.SHML Eqrem Qabej……………... Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë
5.SHML  Gjimnazi Matematikor…. ..Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë
6.SHFMU Teuta……………………..Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë
7.SHFMU Nexhmi Mustafa………...Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë
8. Avni Rrustemi……………………. Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë
9.SHFMU Filip Shiroka……………...Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë
10.SHFMU Mitrush Kuteli…………...Kimisë, Fizikës
11. SHFMU Tefik Çanga……....Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë
12. SHFMU Shkëndija………....Kimisë, Fizikës dhe Biologjisë