Mbjelljet Pranverore në Prishtinë

- 06 Apr 2016

Komuna e Prishtinës nëpërmjet ndërmarrjes komunale "Hortikultura", ka mbjellur rreth 150 mijë lule të të gjitha llojeve në parqet dhe sipërfaqet e blerta të kryeqytetit. Deri më 20 maj do të mbillen gjithsejt 400 mijë lule dhe rreth 18000 fidane.‬