Kuvendi Komunal i Prishtinës me vota unanime kërkon nga Qeveria garancionin e sovranitetit për Trafikun Urban dhe shndërrimin e Pallatit të Rinisë në ndërmarrje publike

- 18 May 2016

Sot, në mbledhjen e dytë të Kuvendit Komunal të Prishtinës përveç pikave të rregullta të rendit të ditës, u debatua gjërësisht edhe për dy probleme aktuale të Prishtinës: Projekti i autobusëve të Trafikut Urban dhe statusi i Pallatit të Rinisë, përkatësisht shndërrimi I tij në ndërmarrje publike komunale.

Pas një debati të gjatë, në pauzë Grupet e Asambleistëve u dakorduan për një tekst të përbashkët, me të cilin do të zotohej Komuna se do ta mbulojë borxhin e ndërmarrjes “Trafiku Urban” në rast nevoje dhe se në bazë të këtij zotimi t’i kërkohet Ministrisë së Financave nënshkrimi I garancionit të sovranitetit.

Ky tekst u votua unanimisht pas pauzës në Kuvendin e Komunës. Poashtu edhe kërkesa për shndërrimin e Pallatit të Rinisë në ndërmarrje publike komunale u votua nga të gjithë asambleistët në sallë.

Mbledhja po vazhdon me shtjellimin e pikave tjera të rendit të ditës.