Udhëzues për qytetarë për legalizim

 

Lëndët dhe procesi i tyre për legalizim

 

 Statistika sipas muajve për procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Shkurt 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Mars 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Prill 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Maj 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Qershor 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Korrik 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Gusht 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Shtator 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Tetor 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Nëntor 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Dhjetor 2023

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Janar 2024

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Shkurt 2024

 

 Performanca e Komunës - Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje - Mars 2024