Lista e lejeve të përdorimit/certifikatat e përdorimit për vitet 2014-2019

 

 Lista e ndërtesave që posedojnë leje ndërtimore, por nuk janë të pajisura me Leje/Certifikatë Përdorimi

 

 

  Certifikatë e përdorimit 05-391/02-78563/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-63130/19

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-60357/19 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0303379/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-48932/19 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-53683/19 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0206141/18

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0027033/18

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0035854/18

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0127980/18

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0137294/17

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0235112/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0084904/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0276321/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0296731/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0065198/18 

 

 Certifikatë e përdorimit 05-391/02-0091068/18