Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-161593/19  

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-210579/19 

 

   Vendim për ri-caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-314611/19

 

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-197531/19 

 

    Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-188762/19 

 

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-142534/19 

 

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-196475/19 

 

   Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-209189/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-100974/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-226943/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-190423/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-154396/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-185016/19 

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-33905/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-179143/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-123307/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0043747/18 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-133262/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-162952/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-25323/19

 

  Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 350/03-131425/19 dt. 07.06.2019, për rishqyrtimin e vendimit 05 nr. 350/02-0264680/18 dt. 29.11.2018, mbi refuzimin e kërkesës për kushte ndërtimore 05nr. 350/02-0264680/18 dt.02.11.2018, shfuqizimin e vendimit refuzues dhe caktimine  kushteve ndërtimore 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-166770/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/01-187845/19

 

 Vendim për miratimin e kërkesës 05 nr. 070/01-131323/19 dt. 07.06.2019 për ndryshimin dhe plotësimin e kushteve ndërtimore 05 nr. 350/02-0055509/18 dt. 03.08.2018, shfuqizimin e tyre dhe ri-caktimin e kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-148204/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-104521/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150624/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153069/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0231382/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-88119/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-133900/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-155484/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-32414/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-153731/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-93573/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-150934/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-85655/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0271198/18 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-127204/19 

 

 Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0281412/18 dhe 05-350/02-0281166/18, të datës 28.02.2018

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-66950/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-27623/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-175425/18/2

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-131665/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-136580/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-154256/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-103452/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-67563/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-121120/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-152386/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-135710/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-112159/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-91316/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-104265/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-84784/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-82283/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-126316/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-76687/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81518/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-76258/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-104428/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-314611/16

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-26835/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0265331/18 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0220219/17 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-30771/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0299521/18 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-97375/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-67599/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-111120/19

 

 Ankesë lidhur me Kërkesën 05-350/02-76258/19, dt.02.04.2019

 

 Përgjigjje për - Ankesë lidhur me Kërkesën 05-350/02-76258/19, dt.02.04.2019

 

 Lista e banorëve për - Ankesë lidhur me Kërkesën 05-350/02-76258/19, dt.02.04.2019

 

 Ankesë në Kushtet Ndërtimore të propozuara në parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1

 

 Përgjigjje për - Ankesë në Kushtet Ndërtimore të propozuara në parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1

 

  Lista e banorëve për - Ankesë në Kushtet Ndërtimore të propozuara në parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-90980/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-81687/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0239807/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-314611/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-85651/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-19762/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-79669/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-63103/19 

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0292013/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0266244/18

  

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-45008/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0167077/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-37247/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-050865/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0286859/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60414/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0280267/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0283691/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-68319/19

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-48526/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-56326/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-60414/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0193051/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0274726/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0302664/19

 

 Vendim për ndryshimi e aktit administrativ "Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore" 05 nr. 350/02-0144503/18 dt. 05.03.2019

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-057874/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-052428/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0282676/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-52147/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-32596/18

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0289212/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0300472/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0299553/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297951/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0300472/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-37848/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297951/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257800/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0144503/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0293982/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0284323/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/03-4470/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245357/19

 

 Vendim për ndryshimin, plotësimin dhe korigjimin e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-0139087/18 dt. 23.10.2018

 

 Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për caktimin e kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-0194539/18 dt. 13.12.2018

 

 Vendim për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të kushteve ndërtimore 05 nr.350/02-0202511/18 dt. 30.11.2018

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-030372/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-026849/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0222658/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0281412/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-07737/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-05915/19

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0302207/18

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0300049/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0236302/18

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0292486/18

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0189253/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0296082/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257836/18

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0276715/18

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0297973/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0245431/18

 

 Vendimi për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të kushteve ndërtimore, 05 nr. 350/02-0299113/17 dt. 14.05.2018, si dhe ri-caktimi i kushteve ndërtimore

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0117061/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0282180/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve n