Njoftim publik 05 nr. 350/02-179627/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-174581/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-142618/20

 

 Njoftim publik me kod 10789

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-194194/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-194189/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-194205/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-194210/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 351/02-185731/19/1

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-170333/20

 

  Njoftim publik 05 nr. 015/02 - 185518/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-179142/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-149104/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-183861/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-153101/20 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-157945/20 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-111146/20 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-246903/19/01 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-114867/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-153182/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-62240/20

 

 Përgjigjje në ankesën për  banorët e rrugës ‘’Kristo Luarasi’’dhe ‘’Hermine Lekaj’’ 

 

 Përgjigjje në Ankesën nga bashkësia e V-të lokale ndaj kushteve të propozuara me  ,,Njoftim Publik’’ në lagjen Prishtina e Re – Zona Perendim

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02 - 146724/20

 

  Njoftim publik 05 nr. 015/02 - 169342/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/04-149087/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-149104/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-154926/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-155808/20

 

 Përgjigjje në Ankesën e njoftimit publik nr. 05-350/02-147459/20 

 

 Ankesë në njoftimin publik nr. 05-350/02-147459/20 dt. 26.08.2020 deri më 09.09.2020

 

 Ankesa e banorëve të rrugës Kristo Luarasi dhe Hermine Lekaj ndaj ‘’Njoftimit Publik’’ nga investitori ‘’As Kos’’ sh.p.k . Lagja ‘’Mati 1’’

 

 Ankesë nga bashkësia e V-të lokale ndaj kushteve të propozuara me  ,,Njoftim Publik’’ në lagjen Prishtina e Re – Zona Perendim

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-150038/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-113559/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-110660/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-76659/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-60028/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-59369/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-136624/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-124447/20

 

 Përgjigjje për Ankesën lidhur me Njoftimin publik 05 Nr.350/02-118697/20 dt 15.07.2020

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-147459/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-92834/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-128624/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-119221/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-254118/19/1/2

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-86708/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-55649/20

 

 Njoftim publik me kod 10783

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-119221/20

 

 Ankesë lidhur me Njoftimin publik 05 Nr.350/02-118697/20 dt 15.07.2020

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-126369/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-99834/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-118697/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-66267/20

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-44076/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-10782/20

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-98969/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-71531/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-95281/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-75229/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-108396/20/2

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-108396/20/1

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-108396/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-108396/20/3

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/03-301774/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 015/02-64675/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-98789/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-88935/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-64223/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-75118/20

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-81743/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-67014/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-53212/20

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-79842/20

 

 Koment lidhur me Ankesën 05-070/01-43407/20 dt. 24.02.2020

 

 Ankesë prej banorëve të Hajvalisë lidhur me ndërtimin e pompës së benzinit në magjistralen Prishtinë-Gjilan, anën e djathët

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-44226/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-66190/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-52667/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-59243/20

 

 Vendim për miratimin e kërkesës për publikimin e komenteve në faqen zyrtare të Komunës së Prishtinës, 05 Nr. 070/01-308149/19 të dt. 02.03.2020 në emër të  Fitim Vërtopi 

 

 Koment lidhur me njoftimin publike 05 nr.356-40306 dt. 30.12.2010  

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-32701/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-21521/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-6998/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-296055/19

 

 Njoftim publik

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-132460/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-312807/19

 

 Ankesë dhe Koment nga zyrtari përgjegjës për njoftimin publik 05 Nr.350/02-0122265/19 dt.28.05.2019 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-315429/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-312300/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-12506/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-12520/20

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-315412/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0290697/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-310874/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-300193/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-300920/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-306460/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-311708/19

 

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 

 Përgjigjja në Ankesën kunder njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 datë 31.10.2019

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-315918/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-309747/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-309745/19

 

 Ankesë kundër njoftimit publik lidhur me kërkesën 05 Nr. 350/02-267514/19 të datës 31.10.2019

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-307604/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-307590/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-230796/19

 

 Ankesë lidhur me njoftimin publik 05 nr. 350/02-122265/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-242212/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-291265/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-281091/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-282700/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-267514/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-292605/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-304461/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-238415/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-273983/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-291117/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-290041/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-279159/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-290041/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-243388/19 

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-209176/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-227953/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-271088/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-262242/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-279157/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-279180/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-256077/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-270428/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-268797/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-240826/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-249500/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-243643/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-238649/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-247560/19 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-233694/19 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-250902/19 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-246787/19 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-204583/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-236396/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-258214/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-246915/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-224787/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-152336/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-213285/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-208114/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-153986/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-166555/17

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-224238/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-4470/19/1

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-209189/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-147785/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-188762/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0222986/17

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-196475/19 

 

 Njoftim publik 08 nr. 615/03-206810/19 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-25264/19 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-206474/19 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-195569/19 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-210579/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/04-17806/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/04-215664/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0199518/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-188877/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-152229/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-179143/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-170289/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-102232/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0199518/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0184253/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-185344/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-160721/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-169130/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-185016/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-123307/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-170603/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-187845/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-163182/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-179624/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-166770/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-131942/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-179416/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-154929/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-182526/19

 

  Ankesë - 05-350/02-0307397/17 dt.19.12.2017

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-160707/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-155484/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-153069/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-165838/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-154530/19

 

Njoftim publik 05 nr. 350/02-118730/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-153731/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-151181/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-150934/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-120115/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-93573/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-152386/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-127293/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-79207/19/1

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-147909/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-98589/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-142534/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-131665/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-130395/19 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-131425/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-133262/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-136034/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-133203/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 015/02-109068/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-91316/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-122265/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-110980/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-105098/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-134216/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-135710/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-126316/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-84996/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-82283/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-100518/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-25264/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-112159/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-121120/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-100974/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0307397/17

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-111120/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-67563/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-97375/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-83274/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-104428/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-84784/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-85655/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-27623/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-77335/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-76258/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-85651/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-83274/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-83264/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-88119/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-79189/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-81518/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-85678/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-50371/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-26835/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-33905/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-64065/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-79669/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-68319/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-63103/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-57798/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-57082/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-52147/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-59021/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/03-31225/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-50865/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-45008/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0046754/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-60414/19

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/03-56326/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-37247/19

 

 Koment për njoftimin publik 05 nr. 350/02-37848/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/03-32389/19

 

   Ankesa për Njoftimin publik me nr reference 05 Nr. 070/01-9183/18

 

 Komenti i dytë në lidhje me Njoftimin Publik nr. 01-1753 për ndërtim të ndërtesë në parcelën 2759-2, dhe 2759-3

 

  Ankesa për Njoftimin publik me nr reference 05nr.350/02-0267392/18

 

  Ankesë

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0297951/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-39815/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-37848/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-26849/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-32596/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-32414/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-028504/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0298104/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-025323/19

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0224477/18 

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0302207/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0292013/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0266244/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0227848/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0289212/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-5915/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0297567/18

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-0302664/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0299553/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0189253/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0299521/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0236302/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0276715/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0286859/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0280083/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0283691/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0267483/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0293982/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0264959/18

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-0252391/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0251160/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0274704/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0200390/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0257819/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0267392/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0265331/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0252961/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0220328/18

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-0258321/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0241592/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0233469/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0235720/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/04-0214276/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0253873/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0247222/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0246761/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0249580/18

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-0169602/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0147184/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0241250/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0224833/18

 

  Njoftim publik 05 nr. 350/02-0223066/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0239807/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0222673/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0196372/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0225281/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0167077/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0232206/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0216887/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0214405/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0213496/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0204845/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0202165/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0192075/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0188089/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0178056/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0175553/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0175506/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0134077/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0273929/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0225166/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0216487/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0194539/18

 

 Komentet për Njoftim publik 05 nr. 350/02-0194539/18

 

 Njoftim publik 05 nr. 350/02-0212348/18

 

 Komentet për Njoftim publik 05 nr. 350/02-0212348/18