Adresa e selisë: Rr. Bill Clinton p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë

Nr. i tel.:
+381 38 550 011
+383 49 741 117
+383 49 731 117


Email adresa zyrtare: info@sap-rks.com

 

 

Uebfaqja https://www.sap-rks.com