Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes inaguruese të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes parë të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes dytë të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes tretë të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes katërt të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes pestë të Komitetit për Komunitete

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes gjashtë të Komitetit për Komunitete