Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e shtatë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e shtatë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e tetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e tetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen e nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend

 

 Thirrja për mbledhjen solemne të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dhjetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

 Thirrja për mbledhjen e dhjetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës pas miratimit në kuvend