Thirrja për mbledhjen inaguruese të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes inaguruese të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes parë të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes dytë të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes tretë të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes katërt të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport