Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes inauguruese të Komitetit për Planifikim Strategjik, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për  Planifikim Strategjik, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Komitetit për Planifikim Strategjik, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për  Planifikim Strategjik, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Komitetit për Planifikim Strategjik, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit