Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes inauguruese të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes parë të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes tretë të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes katërt të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Komitetit për  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes pestë të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale