Thirrja për mbledhjen inaguruese të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes inaguruese të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Thirrja për mbledhjen e parë të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së dytë të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Thirrja për mbledhjen e tretë të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Thirrja për mbledhjen e katërt të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së katërt të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Thirrja për mbledhjen e pestë të Komitetit për Barazi Gjinore

 

 Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Komitetit për Barazi Gjinore