Përfundojnë punimet për Rikonstruimin e rrugës dhe trotuareve në rrugën "Sheshi i Arbërit"

- 03 Aug 2019

Sot kanë përfunduar punimet në projektin: Rikonstruimi i rrugës dhe trotuareve në rrugën "Sheshi i Arberit".
Gjatësia e rruges 810 metra, gjërësia 5.5 metra.