Komuna e Prishtinës organizon dëgjime publike buxhetore

- 16 Aug 2019

Diskutimet publike buxhetore mbahen me qëllim të marrjes së sugjerimeve të qytetarëve për buxhetin e vitit të ardhshëm dhe Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve.

Diskutimet buxhetore do të mbahen prej datës 26 gusht deri më 30 gusht 2019.

Orari i dëgjimeve publike buxhetore:

 

Dëgjimet Publike 2020

Vendi

Data/Koha

Bartësi i aktivitetit

Aktiviteti

Dëgjimi Publik 1:

 Sportistët, Rinia dhe OJQ-të

Salla e Kuvendit                      Komuna e Prishtinës

26 Gusht 2019             ora 14.00

(e hëne)

Zyra e Kryetarit

Drejtoria e  Kulturës

Drejtoria e  Sportit

Drejtoria e Financave

Drejtoria e DSHP-se

Drejtoria e Investimeve Kapitale

Zyra e Informimit

Identifikimi i kërkesave të sportistëve ,rinisë dhe OJQ-ve për projektet e subvencioneve për planifikim të buxhetit të vitit 2020.

Dëgjimi Publik 2:

Drejtorët e arsimit para fillor, fillor dhe të mesëm të Komunës së Prishtinës

Salla e Kuvendit                     Komuna e Prishtinës

27 Gusht 2019             ora 14.00

(e marte)

 Zyra e Kryetarit

Drejtoria e  Arsimit

Drejtoria e Pronës 

Drejtoria e Investimeve Kapitale

Drejtoria e DSHP-se

Drejtoria e Financave 

Zyra e Informimit

Indenfikimi i kërkesave të Çerdheve, arsimit fillor dhe nevojave të nxënësve dhe prindërve për planifikimin e buxhetit të vitit 2020.

Dëgjimi Publik 3:

Personeli shëndetësor ,QKMF ,QMF, të Komunës së Prishtinës

Salla e Kuvendit                     Komuna e Prishtinës

  28 Gusht 2019                ora 18.00

(e mërkure)                      

   Zyra e Kryetarit

Drejtoria e  I.K

Drejtoria e Shëndetësisë

Drejtoria e  Mirëqenës sociale

Drejtoria e DSHP-se

Drejtoria e Pronës 

Drejtoria e Financave 

Zyra e Informimit

 Identifikimi i kërkesave të personelit mjekësor  dhe nevojave e tyre për planifikimin e buxhetit të vitit 2020.

Dëgjimi Publik 4:

Kryetarët e bashkësive, lagjeve dhe fshatrave të Komunës së Prishtinës

Salla e Kuvendit                     Komuna e Prishtinës

   29 Gusht 2019                                  ora 18.00

     (e enjte)                      

   Zyra e Kryetarit

Drejtoria e  I.K

Drejtoria e Bujqësisë

Drejtoria e  Administratës

Drejtoria e Pronës

Drejtoria e DSHP-se

Drejtoria e Financave 

Zyra e Informimit

 Identifikimi i kërkesave dhe nevojave të qytetarëve për planifikimin e buxhetit të vitit 2020.

Dëgjimi Publik 5:

 

Salla e Kuvendit                     Komuna e Prishtinës

30 Gusht 2019      ora 14.00

(e premte)

 Zyra e Kryetarit

Drejtoria e DSHP-se

Drejtoria e Shëndetësisë

Drejtoria e IK

Drejtoria e Pronës 

Drejtoria e Financave

Zyra e Informimit

 Identifikimi i kërkesave të qytetarëve për planifikimin e buxhetit të vitit 2020.

 

 

 Orari i dëgjimeve publike buxhetore