Përfundojnë punimet në krahun dalës nga rrethrrotullimi kryesor për në Lagjen Arbëria

- 21 Aug 2019

Kanë përfunduar punimet në krahun dalës nga rrethrrotullimi kryesor për në Lagjen Arbëria. Pas disa ditëve do të lëshohet në qarkullim. Po ashtu dy rrugë përreth do të bëhen një drejtimëshe.