Sektori i Rendit Komunal nga Drejtoria e Inspekcionit ka rifilluar aksionin e kontrollit nëpër furrat e bukës në kryeqytet

- 23 Sep 2019

Sektori i Rendit Komunal nga Drejtoria e Inspekcionit ka rifilluar aksionin e kontrollit nëpër furrat e bukës në kryeqytet.

✅Kushtet higjieno-sanitare;
✅Pëlqimi sanitar;
✅Librezat sanitare;
✅Peshoret sipas kritereve të MTI-së;
✅Uniformat e punës.

Secila furrë që nuk i plotëson këto kushte, do ta ketë të pamundur operimin.