Lista e fëmijëve të pranuar në kopshtin "Ketrushët" - Tophane