Vazhdojnë punimet në shtrirjen e rrjetit të kanalizimit në rrugën Karl Gega

- 24 Oct 2019

Shtrirja e rrjetit të kanalizimit në rrugën Karl Gega është pjesë e implementimit të projektit të rikonstruimit të rrugëve Karl Gega, Ali Pashë Tepelena e Gazmend Zajmi. Punimet në terren po vazhdojnë sipas dinamikës së planifikuar dhe deri më tani është përfunduar 30% e punimeve të kanalizimit.