Këndi i ri i lodrave për fëmijët e lagjes Dardania

- 20 Nov 2019

Më shumë lojë, argëtim e socializim për fëmijët që të ndjehen pjesë e komunitetit qysh në fëmijëri.

Ky është investimi i domosdoshëm që të kemi shoqëri të shëndoshë në të ardhmen!

Fëmijët e lagjes Dardania tashmë e kanë këndin e ri të lodrave plot ngjyra.