Takim pune për të diskutuar për dukurin e kërkim-lëmoshëve

- 03 Dec 2019

Me iniciativë të Drejtorisë për Mirëqenie Sociale, u mbajt një takim në mes të zyrtarëve të Drejtorisë për Mirëqenie Sociale, Policisë së Kosovës, Qendrës për Punë Sociale dhe Terre des Hommes, ku u diskutua dukuria e kërkim-lëmoshës.

Në takim u dakordua që të shtohen kapacitetet njerëzore dhe të fillohet me një fushatë ndërgjegjësuese për reduktimin e rastevë të kërkim-lëmshës, me theks të veçantë, të individëve që të cilët shtrihen në sheshet e kryeqytetit për të kërkuar lëmoshë, në kushte të rënda atmosferike dhe jo vetëm.

Shumë shpëjt do të fillohet me një aktivitet të përbashkët.

Tashmë, Komuna e Prishtinës me Terre des Hommes ka funksoionalizuar një Qëndrim Ditor për Fëmijët në Situatë rruge.