Takim me shfrytëzuesit e shtëpizave të Tregut të Fundvitit në shesh

- 09 Dec 2019

Takim me shfrytëzuesit e shtëpizave të Tregut të Fundvitit në shesh, ashtu që gjithë aktivitetet të shkojnë sa më mirë e mbarë.

Inspekcioni do të jetë prezent nëpër sheshe, për të mbikëqyrë mbarëvajtjen e këtij organizimi.