Asfalltohet rruga "Nazim Gafurri"

- 09 Dec 2019

Është vazhduar sot me punimet e asfaltimit në rrugën "Nazim Gafurri". Paraprakisht është nivelizuar dhe janë rregulluar pusetat, të gjitha fazat e pjesët e rëndësishme të projektit.