Qendra për Këshillim dhe kompania “KAWA" Group, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për të ofruar punë praktike për 50 nxënës

- 10 Dec 2019

Qendra për Këshillim dhe kompania “KAWA" Group, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për të ofruar punë praktike për 50 nxënës të drejtimit arkitekturë dhe ndërtimtari të shkollës teknike “28 Nëntori”.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është që përmes bashkëpunimit me sektorin publik/privat të krijohet mundësia për nxënësit e shkollave të mesme profesionale për aplikimin e njohurive të tyre teorike në një ambient pune dhe njëkohësisht t’iu ofrohet mundësia e fitimit të përvojës së punës përmes praktikës.