Fillojnë procedurat e prokurimit për rigjenerimin e rrugës Mehmet Kaçurri (Rruga Model) në qendën historike të Kryeqytetit