Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në Institucionin Parashkollor "Cicërrimat"