Çaji në Qendrat Kulturore dhe Sociale për të Moshuarit në Prishtinë do të shërbehet me biskota të ndryshme

- 13 Feb 2020

Tash e tutje, çaji në Qendrat Kulturore dhe Sociale për të Moshuarit në Prishtinë do të shërbehet me biskota të ndryshme.

Kjo, si rezultat i bashkëpunimit të Drejtorisë për Mirëqenie Sociale me Kompaninë Buçaj.

Së shpejti do të fillojmë edhe me shujtën e mëngjesit.

Urime!