Parkimi pa vend dhe dëmtimi i gjelbërimit është i ndaluar dhe dënohet me gjobë mandatore

- 14 Feb 2020

 

Respektimi i rregullave kushton më lirë!

Parkimi pa vend dhe dëmtimi i gjelbërimit është i ndaluar dhe dënohet me gjobë mandatore.

Mbi të gjitha, nuk ështe sjellje e mirë qytetare!

Të kujdesemi për mjedisin ku jetojmë dhe të bëhemi shembull i mire për brezat e rinj!