Urdhëresë për vazhdimin e kufizimit të lëvizjes së automjeteve në parkun "Gërmia"