Drejtoria e Inspekcionit po i vendosë shenjat për mbajtje të distancës nëpër bizneset që kanë të drejtë pune

- 03 Apr 2020

Kompania përgjegjëse me ndihmën e Drejtorisë së Inspekcionit po i vendosë shenjat për mbajtje të distancës nëpër bizneset që kanë të drejtë pune.

Ju lutem mbani distancë prej 1,5m!

#rriNshpi