Rendi komunal gjobit palën për dëmtim të gypit të ujësjellësit dhe të trotuarit

- 04 Apr 2020

Dëmtim i gypit të ujësjellësit dhe të trotuarit!

Pavarësisht situatës, kjo është e patolerueshme!

Në prezencë të Inspektorëve është intervenuar në rregullimin e gypit, dhe tashmë lagja po furnizohet me ujë të pijshëm. Pala obligohet që ta kthejë terrenin në gjendjen e mëparshme.