Inspektorët në teren për të mbikëqyrë ndërtimet me leje dhe duke e bllokuar çdo tentativë për ndërtim pa leje

- 03 Jun 2020

Inspektorët e Ndërtimit janë të shpërndarë nëpër zonat e veta, duke i mbikëqyrë ndërtimet me leje dhe duke e bllokuar çdo tentativë për ndërtim pa leje.

Kudo që hasen ndërtimet pa leje, do të rrënohen, si ky aneks sot.