Debat publik për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për qendrën për trajtimin e qeneve endacak në Hajvali, komuna e Prishtinës

- 30 Jun 2020