Vazhdojnë punimet në rregullimin e pllatosë dhe shkallëve te rruga “Hyzri Talla” në Bregun e Diellit

- 10 Jul 2020

 
Vazhdojnë punimet në rregullimin e pllatosë dhe shkallëve te rruga “Hyzri Talla” në Bregun e Diellit e që pas përfundimit do të e lehtësojë lëvizjen e banorëve të kësaj lagje.​