Po vazhdojnë punimet në rregullimin e hapësirës së parkingut në lagjen “Lakrishte”

- 14 Jul 2020

Hapësira e parkingut para banesave në lagjen “Lakrishte” ishte në gjendje të keqe dhe kishte nevojë për rregullim.

Pas intervenimit dhe përfundimit të punimeve aty, do të shenjëzohet dhe funksionalizohet për të u menaxhuar nga ndërmarrja “Prishtina Parking”.

Më shumë rend e rregull siguron edhe përditshmëri më të lehtë për banorët e lagjes.