Njoftim për test me shkrim për pozitat në NPL "Prishtina Parking"

- 14 Jul 2020

 

                                             Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për Logjistikë - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                             Njoftim për test me shkrim - Shofer - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Recepcionis/e - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Menaxher/e i/e burimeve Njerëzore - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Zyrtar/e për Zhvillimin e Biznesit - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Zyrtar/e për Trajnime dhe Avancime - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për Kontabilitet - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                            Njoftim për test me shkrim - Zyrtar për Financa - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Zyrtar/e për Resurse Njerëzore - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Zyrtar Ligjor - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Punëtor teknik - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Inkasant/e - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Dispeçer - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Asistent/e i/e Kabinetit të KE - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020

 

                                           Njoftim për test me shkrim - Arkëtare - NPL "Prishtina Parking" 14.07.2020