Lista e përfituesve "Furnizimi me koshere dhe paisje bletare'' - Drejtoria e Bujqësisë