Inspektorët e Rendit Komunal bashkë me Policinë dhe inspektorët përkatës nga niveli Qendror, në aksion të vazhdueshëm për mbikëqyrjen e zbatimit të masave

- 29 Jul 2020

Inspektorët e Rendit Komunal bashkë me Policinë dhe inspektorët përkatës nga niveli Qendror, në aksion të vazhdueshëm për mbikëqyrjen e zbatimit të masave.

Kujdesuni për veten dhe të tjerët!