Vazhdojnë punimet në rregullimin e hapësirës së parkingut te rruga "Andrea Gropa" dhe dhe hapësirës te "Qafa"

- 29 Jul 2020

Vazhdojnë punimet në rregullimin e hapësirës së parkingut te rruga "Andrea Gropa" dhe dhe hapësirës te "Qafa".

Pamje e re me rend e rregull.