Vazhdojmë zbatimin e vendimeve për rrënim

- 29 Jul 2020

Paralelisht me aksionet për mbikëqyrjen e zbatimin të masave, Drejtoria e Inspekcionit vazhdon të merret edhe me shkeljet e tjera brenda territorit të Kryeqytetit.
Fotografi nga rrënimi i pjesëve të ndërtuara pa leje në një objekt në Kalabri.