Njoftim për test me shkrim për pozitat në IEAA - Drejtoria e Arsimit

- 10 Aug 2020

 

                                               Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore - Drejtoria e Arsimit 10.08.2020

 

                                               Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 10.08.2020 

 

                                               Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 10.08.2020

 

                                              Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 10.08.2020