Përurohen hapësirat e renovuara të Shoqatës të Shurdhërve të Prishtinës

- 23 Sep 2020

Javën Ndërkombëtare të të Shurdhërve po e shënojmë me përurimin e hapësirave të renovuara të Shoqatës të Shurdhërve të Prishtinës, të cilat kjo shoqatë i shfrytëzon pa pagesë.


Përmes Drejtorisë për Mirqenie Sociale do të vazhdojë mbështetja e këtij komuniteti, për të mundësuar zhvillimin e aktiviteteve të tyre ditore.