Njoftim për test me shkrim për pozitat në Qendrën Kryesore të mjekësisë familjare

- 15 Oct 2020

                                                    Njoftim për test me shkrim - Vozitës/e - QKMF 15.10.2020          

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Infermier/e i/e përgjithshme - QKMF 15.10.2020

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Higjenist/e - QKMF 15.10.2020

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Teknik i radiologjisë - QKMF 15.10.2020                               

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Stomatolog i përgjithshëm - QKMF 15.10.2020

 

                                                     Njoftim për test me shkrim - Rrobalarës/e - QKMF 15.10.2020

 

                                                    Njoftim për test me shkrim - Mjek i/e përgjithshme - QKMF 15.10.2020

 

                                                    Njoftim për test me shkrim - Asistent i/e stomalogjisë - QKMF 15.10.2020

 

                                                    Njoftim për test me shkrim - Asistent i administratës për bashkëpagesa - QKMF 15.10.2020