Janë renovuar e inventarizuar terësisht të gjitha hapësirat e Qendrës së Mjekësisë Urgjente

- 22 Oct 2020

Investimi i vazhdueshëm në ngritje të kapaciteteve dhe infrastrukturë siguron përmirësim të cilësisë së shërbimeve të shëndetit parësor në Kryeqytet.
Në Qendrën e Mjekësisë Urgjente janë renovuar e inventarizuar terësisht të gjitha hapësirat e objektit, hapësirat e parkimit dhe oborrin me hapësirat e gjelbrimit rreth objektit.
Krejt kjo ndihmon që shërbimet ndaj qytetarëve të avancohen vashdimisht duke e mbajtur kohën e intervenimit në raste urgjente nën mesataren e 6 minutave.