Punimet në rrugën “Agim Ramadani” po finalizohen sipas planit dinamik të paraparë

- 19 Nov 2020

Sot, ka përfunduar edhe asfaltimi i segmentit prej udhëkryqit të rrugës “Qamil Hoxha” deri tek objekti i teatrit kombëtar dhe prej Kishës Ortodokse deri tek udhëkryqi për hyrje në fakultetin ekonomik i cili do të shenjëzohet dhe vijëzohet ditëve në vijim.

Ju falënderojmë për mirëkuptimin tuaj!